Jaarverslag

Over

Op dit moment is het jaarverslag van 2018 en 2019 beschikbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG

 

2018

 

 

 

Stichting Kledingbank Amersfoort

 

Adres                                                 Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort

Internet                                              www.kledingbank-amersfoort.nl

E-mail                                                 info@kledingbank-amersfoort.nl

Bankrekeningnummer                        NL95 RABO 0118 6286 66

Kamer van Koophandel                     32117481

Fiscaalnummer                                  8168.77.269

ANBI                                                   68 458

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

  1. 1.       Stichting Kledingbank Amersfoort

 

De doelstelling van de Stichting is het verzamelen van kleding en schoeisel en dit gratis via de kledingwinkel aan te bieden aan de behoeftigen van Amersffort e.o.

De kleding wordt veelal gebracht door particulieren, daarna gesorteerd door vrijwilligers en opgeslagen in het magazijn. Dagelijks wordt de winkel bijgevuld vanuit het magazijn.

De Kledingbank heeft geen winstoogmerk en wordt volledig gerund door vrijwilligers, die voor hun werk geen beloning ontvangen.
Sinds 2009 heeft de Kledingbank een ANBI status.

Het bestuur bestond in 2018  uit de volgende personen:
Johan van Klinken                          – voorzitter
Ton van Dalen                                – penningmeester
Hetty Ordelman                              – secretaris
Leendert-Jan Ordelman                 – bestuurslid

 

  1. Kledingbank in cijfers

 

De Kledingbank is in 2006 opgericht en begonnen in het pand op de Keerkring 5. Er zijn geen centrale punten in Amersfoort waar kleding gebracht kan worden, de particulieren moeten de kleding(zakken) zelf brengen. Gelukkig is er een continue toename van het aanbod aan kleding, zodat er geen tekort is.
Hierdoor is de Kledingbank ook goed in staat om het groeiende klantenbestand te kunnen bedienen. De afgelopen periode is het aantal klanten ieder jaar fors gestegen, met nu in totaal ca. 1976 personen (1262 volwassen en 714 kinderen).
De klanten hebben recht op zomer- en winterkleding, zodat er per klant ca. 25 kledingstukken per jaar verstrekt worden, in totaal dus ca. 50.000 kledingstukken.
Gemiddeld worden er per adres 4 bezoeken per jaar afgelegd, zodat er per dag ca. 30 klanten in de winkel komen. De winkel is alleen ’s middags geopend.  ’s Ochtends wordt de kleding gesorteerd.
In totaal zijn er ongeveer 80 vrijwilligers, die helpen bij de sortering in het magazijn of de uitgifte in de winkel.

De klanten komen in aanmerking voor de Kledingbank indien ze een verwijzing hebben van een erkende instantie. 50% van de klanten wordt doorverwezen door de Voedselbank. De rest wordt grotendeels doorverwezen door relevante instanties: Beweging 3.0, Leger des Heils, GGZ, Kwintes, Stadsring 51, Sociale Zaken Amersfoort. Incidenteel is er een doorverwijzing door een arts, maatschappelijk werker of een diaconie.
Ca. 20% van de klanten komt van buiten Amersfoort (Gooi en Utrecht).
Ieder half jaar moet er opnieuw een verwijsbrief gehaald worden. De Kledingbank toetst niet de financiële positie van de klanten, maar gaat er vanuit dat de doorverwijzers de noodzaak vaststellen. Hierdoor bestaat een deel van het klantenbestand (15%) uit klanten die meer dan 5 jaar bij de Kledingbank komen. Het merendeel van de klanten (70%) is echter korter dan 2 jaar bij de Kledingbank.
Zolang er geen tekort is aan kleding wordt de huidige procedure gehandhaafd. Indien noodzakelijk kan naar analogie van de Voedselbank wel een periodieke financiële toets plaatsvinden.

Mede door de groei van het aantal cliënten is ook de naamsbekendheid van de Kledingbank Amersfoort gegroeid. Dat heeft er mede toe geleid, dat steeds meer mensen kleding en aanverwante goederen komen brengen.
Om haar activiteiten uit te voeren heeft de Kledingbank Amersfoort een voortdurende inkomensstroom nodig.
De Kledingbank Amersfoort verkrijgt haar inkomen uit giften, schenkingen en donaties.
Ook in 2018 heeft de Kledingbank Amersfoort weer op steun mogen rekenen van een groot aantal particulieren, particuliere instellingen en vooral kerken.
Eigen opbrengsten worden gegenereerd uit de verkoop van de afgekeurde kleding, die verkocht wordt aan een opkoper. Deze opbrengsten zijn wel fors lager dan in voorgaande jaren.
Sinds oktober 2009 is de Kledingbank Amersfoort erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  (ANBI status)

 

  1. 3.       Financien

 

De Kledingbank Amersfoort verkrijgt haar inkomen uit giften, schenkingen en donaties.
Ook in 2018 heeft de Kledingbank Amersfoort weer op steun mogen rekenen van een groot aantal particulieren, particuliere instellingen en vooral kerken.
Eigen opbrengsten worden gegenereerd uit de verkoop van de afgekeurde kleding, die verkocht wordt aan een opkoper. Deze opbrengsten zijn wel lager dan in voorgaande jaren.
Sinds oktober 2009 is de Kledingbank Amersfoort erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  (ANBI status)


Inkomsten en uitgaven 2018

in 2018 waren de opbrengsten uit de verkoop van kleding beduidend lager dan in de jaren daarvoor omdat de prijs per kilo drastisch is verlaagd. Enkele giften hebben een specifiek doel nl het inkopen van moeilijk verkrijgbare kleding. In totaal zijn de opbrengsten in 2018  en met name giften bijna € 19.000 geweest.

 

De totale uitgaven waren ruim € 15.000 waarvan € 5.000 voor de inkoop van kleding en € 5.000 voor de bijdrage in de huur- en servicekosten voor het apnd.

 

 Onzekerheden

 In 2014 hebben de gezamenlijke sociale banken Amersfoort (Kleding-, Speelgoed en Voedselbank) een huurcontract gesloten voor de Argonweg 10. De gemeente neemt een deel   van de huurkosten voor haar rekening, maar ook de banken dragen (met een verdeelsleutel)  bij aan de kosten.  Omdat de gemeentelijke bijdrage ieder jaar moet worden aangevraagd en de toezeggingen dus niet zeker zijn, heeft de Kledingbank een reserve, waarmee zij tenminste een aantal jaren zelfstandig verder kan opereren, mocht dit nodig zijn.

 

 

 

 

 

 

Tenslotte, wil het bestuur iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat 2018 zo’n goed jaar mocht worden. De vele vrijwilligers, sponsoren, collega-banken, verhuurder, gemeente Amersfoort etc. Dankzij U allen zijn we in staat geweest om velen, die het moeilijk hebben, ook dit jaar weer te kunnen helpen met kleding en schoeisel!

J. van Klinken                             - voorzitter

H. Ordelman-van der Brugge     - secretaris

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2019

 

 

Adres                                                 Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort

Internet                                              www.kledingbank-amersfoort.nl

E-mail                                                info@kledingbank-amersfoort.nl

Bankrekeningnummer                       NL95 RABO 0118 6286 66

Kamer van Koophandel                    32117481

Fiscaalnummer                                 8168.77.269

ANBI                                                 68 458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1.       Stichting Kledingbank Amersfoort

 

De doelstelling van de Stichting is het verzamelen van kleding en schoeisel en dit gratis via de kledingwinkel aan te bieden aan de behoeftigen van Amersfoort e.o.

De kleding wordt veelal gebracht door particulieren, daarna gesorteerd door vrijwilligers en opgeslagen in het magazijn. Dagelijks wordt de winkel bijgevuld vanuit het magazijn.

De Kledingbank heeft geen winstoogmerk en wordt volledig gerund door vrijwilligers, die voor hun werk geen beloning ontvangen.
Sinds 2009 heeft de Kledingbank een ANBI status.

Het bestuur bestond in 2019  uit de volgende personen:
Johan van Klinken                          – voorzitter
Ton van Dalen                                – penningmeester
Hetty Ordelman                              – secretaris
Leendert-Jan Ordelman                 – bestuurslid
Alice van ’t Oever                           – bestuurslid vanaf september 2019

 

 

  1. 2.                      Financiën

 

De Kledingbank Amersfoort verkrijgt haar inkomen uit giften, schenkingen en donaties.
Ook in 2019 heeft de Kledingbank Amersfoort weer op steun mogen rekenen van een groot aantal particulieren, particuliere instellingen en vooral kerken.
Eigen opbrengsten worden gegenereerd uit de verkoop van de afgekeurde kleding, die verkocht wordt aan een opkoper. Deze opbrengsten zijn wel fors lager dan in voorgaande jaren.
Sinds oktober 2009 is de Kledingbank Amersfoort erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  (ANBI status)


Inkomsten en uitgaven 2019

in 2019 waren de opbrengsten uit de verkoop van kleding weer beduidend lager dan in de jaren daarvoor omdat de prijs per kilo drastisch is verlaagd. Enkele giften hebben een specifiek doel nl het inkopen van moeilijk verkrijgbare kleding. In totaal zijn de opbrengsten in 2019  en met name giften ruim € 17.000 geweest.

 

De totale uitgaven waren ruim € 22.000 significant hoger dan in voorgaande jaren. Vooral door aan voorwaarden verbonden giften met betrekking tot de inkoop van kleding werd er veel kleding ingekocht. Daarnaast de bijdrage in de huur- en servicekosten die jaarlijks toeneemt, hogere kosten voor facilitaire zaken.

 

Voor het eerst was er een negatief saldo van baten en lasten, wat gelukkig wel kon worden opgevangen door de buffers die in afgelopen jaren zijn opgebouwd.

 

Onzekerheden

In 2014 hebben de gezamenlijke sociale banken Amersfoort (Kleding-, Speelgoed en Voedselbank) een huurcontract gesloten voor de Argonweg 10. De gemeente neemt    een deel van de huurkosten voor haar rekening, maar ook de banken dragen (met een verdeelsleutel) bij aan de kosten.  Omdat de gemeentelijke bijdrage ieder jaar moet worden aangevraagd en de toezeggingen dus niet zeker zijn, heeft de Kledingbank een reserve, waarmee zij tenminste een aantal jaren zelfstandig verder kan opereren, mocht dit nodig zijn.

 

 

 

 

 

 

  1. Kledingbank in cijfers

De Kledingbank is in 2006 opgericht en begonnen in het pand op de Keerkring 5. Er zijn geen centrale punten in Amersfoort waar kleding gebracht kan worden, de particulieren moeten de kleding(zakken) zelf brengen. Gelukkig is er een continue toename van het aanbod aan kleding, zodat er geen tekort is.
Hierdoor is de Kledingbank ook goed in staat om het groeiende klantenbestand te kunnen bedienen. De afgelopen periode is het aantal klanten ieder jaar fors gestegen, met nu in totaal ca. 1976 personen (1262 volwassen en 714 kinderen).
De klanten hebben recht op zomer- en winterkleding, zodat er per klant ca. 25 kledingstukken per jaar verstrekt worden, in totaal dus ca. 50.000 kledingstukken.
Gemiddeld worden er per adres 4 bezoeken per jaar afgelegd, zodat er per dag ca. 30 klanten in de winkel komen. De winkel is alleen ’s middags geopend.  ’s Ochtends wordt de kleding gesorteerd.
In totaal zijn er ongeveer 70 vrijwilligers, die helpen bij de sortering in het magazijn of de uitgifte in de winkel.

De klanten komen in aanmerking voor de Kledingbank indien ze een verwijzing hebben van een erkende instantie. 50% van de klanten wordt doorverwezen door de Voedselbank. De rest wordt grotendeels doorverwezen door relevante instanties: Beweging 3.0, Leger des Heils, GGZ, Kwintes, Stadsring 51, Sociale Zaken Amersfoort en Indebuurt033. Incidenteel is er een doorverwijzing door een arts, maatschappelijk werker of een diaconie.
Ca. 20% van de klanten komt van buiten Amersfoort (Gooi en Utrecht).
Ieder half jaar moet er opnieuw een verwijsbrief gehaald worden. De Kledingbank toetst niet de financiële positie van de klanten, maar gaat er vanuit dat de doorverwijzers de noodzaak vaststellen. Hierdoor bestaat een deel van het klantenbestand (15%) uit klanten die meer dan 5 jaar bij de Kledingbank komen. Het merendeel van de klanten (70%) is echter korter dan 2 jaar bij de Kledingbank.
Zolang er geen tekort is aan kleding wordt de huidige procedure gehandhaafd. Indien noodzakelijk kan naar analogie van de Voedselbank wel een periodieke financiële toets plaatsvinden.

Mede door de groei van het aantal cliënten is ook de naamsbekendheid van de Kledingbank Amersfoort gegroeid. Dat heeft er mede toe geleid, dat steeds meer mensen kleding en aanverwante goederen komen brengen.
Om haar activiteiten uit te voeren heeft de Kledingbank Amersfoort een voortdurende inkomensstroom nodig.
De Kledingbank Amersfoort verkrijgt haar inkomen uit giften, schenkingen en donaties.
Ook in 2019 heeft de Kledingbank Amersfoort weer op steun mogen rekenen van een groot aantal particulieren, particuliere instellingen en vooral kerken.
Eigen opbrengsten worden gegenereerd uit de verkoop van de afgekeurde kleding, die verkocht wordt aan een opkoper. Deze opbrengsten zijn wel fors lager dan in voorgaande jaren.
Sinds oktober 2009 is de Kledingbank Amersfoort erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  (ANBI status)


Tenslotte, wil het bestuur iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat 2017 zo’n goed jaar mocht worden. De vele vrijwilligers, sponsoren, collega-banken, verhuurder, gemeente Amersfoort etc. Dankzij U allen zijn we in staat geweest om velen, die het moeilijk hebben, ook dit jaar weer te kunnen helpen met kleding en schoeisel!

                Namens het Bestuur van de Stichting Kledingbank Amersfoort,

 

J. van Klinken, voorzitter

H. Ordelman-van der Brugge, secretaris