Jaarverslag

Over

Op dit moment is het jaarverslag van 2019 , 2020 en 2021 beschikbaar

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG

 

2021

 

 

 

Stichting Kledingbank Amersfoort

 

Adres                                                Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort

Internet                                            www.kledingbank-amersfoort.nl

E-mail                                                info@kledingbank-amersfoort.nl

Bankrekeningnummer                 NL95 RABO 0118 6286 66

Kamer van Koophandel                32117481

Fiscaalnummer                                8168.77.269

ANBI                                                  68 458

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

  1. 1.      Stichting Kledingbank Amersfoort

De doelstelling van de Stichting is het verzamelen van kleding en schoeisel en dit gratis via de kledingwinkel aan te bieden aan de behoeftigen van Amersfoort e.o.

De kleding wordt veelal gebracht door particulieren, daarna gesorteerd door vrijwilligers en opgeslagen in het magazijn. Dagelijks wordt de winkel bijgevuld vanuit het magazijn.

De Kledingbank heeft geen winstoogmerk en wordt volledig gerund door vrijwilligers, die voor hun werk geen beloning ontvangen.
Sinds 2009 heeft de Kledingbank een ANBI status.

Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:
Johan van Klinken                          – voorzitter
Ton van Dalen                                 – penningmeester
Hetty Ordelman                              – secretaris
Leendert-Jan Ordelman                – bestuurslid

Alice van ’t Oever                          – bestuurslid

 

  1. 2.      Kledingbank in cijfers

Het jaar 2021 was wederom een hectisch jaar door de Covid-pandemie. Ook in 2021 zijn we  twee weken in december gesloten geweest. Bij de nieuwe opzet van uitgifte (uitgifte op afspraak) worden tijdsloten gebruikt, zodat er niet teveel mensen tegelijk in de winkel aanwezig waren. Daardoor konden er ook minder klanten gebruik maken van de Kledingbank.  In tegenstelling tot voor de corona mochten de klanten maar één keer per seizoen kleding ophalen. Daardoor werd er wel veel kleding meegenomen.

In de periode van  september 2020 tot en met maart 2021 zijn er ruim 20.000 kledingstukken uitgegeven. In de periode april 2021 tot en met augustus 2021 waren dat 18.000 kledingstukken. De aantallen van september tot en met december 2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

  1. 3.      Financiën

De Kledingbank Amersfoort verkrijgt haar inkomen uit giften, schenkingen en donaties.
Ook in 2021 heeft de Kledingbank Amersfoort weer op (nog meer) steun mogen rekenen van een groot aantal particulieren, particuliere instellingen en vooral kerken.
Eigen opbrengsten worden gegenereerd uit de verkoop van de afgekeurde kleding, die verkocht wordt aan een opkoper. Deze opbrengsten zijn in 2021 na jarenlange dalingen weer gestegen.
Sinds oktober 2009 is de Kledingbank Amersfoort erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  (ANBI status)


Inkomsten en uitgaven 2021
In 2021 waren de opbrengsten uit de verkoop van kleding fors hoger dan in voorgaande jaren. Enkele giften hebben een specifiek doel nl het inkopen van moeilijk verkrijgbare kleding. In totaal zijn de opbrengsten in 2021 en met name giften bijna € 27.000 geweest.

 

De totale uitgaven waren ruim € 22.000 op het niveau van de vorige jaren. Vooral door aan voorwaarden verbonden giften met betrekking tot de inkoop van kleding werd er veel kleding ingekocht. Daarnaast de bijdrage in de huur- en servicekosten die in 2021 door lagere servicekosten wat minder was dan in 2020. Onder de algemene zijn o.a. de kosten voor afval, milieu en andere facilitaire kosten opgenomen.

 

Na een eerste negatief saldo in jaren in 2020 is 2021 gelukkig met een positief saldo afgesloten, wat weer kon worden toegevoegd aan de buffers die in afgelopen jaren zijn opgebouwd.

 

Onzekerheden
               In 2014 hebben de gezamenlijke sociale banken Amersfoort (Kleding-, Speelgoed en                Voedselbank) een huurcontract gesloten voor de Argonweg 10. De gemeente neemt een deel             van de huurkosten voor haar rekening, maar ook de banken dragen (met een verdeelsleutel) bij aan de kosten.  Omdat de gemeentelijke bijdrage ieder jaar moet worden aangevraagd en               de toezeggingen dus niet zeker zijn, heeft de Kledingbank een reserve, waarmee zij      tenminste een aantal jaren zelfstandig verder kan opereren, mocht dit nodig zijn.

 Financien onder kopje "financien"

 

 

 

Tenslotte, wil het bestuur iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat ook in 2021, ondanks de coronapandemie en de onzekerheden, het verstrekken van kleding is doorgegaan. De vele vrijwilligers, sponsoren, collega-banken, verhuurder, gemeente Amersfoort etc. Dankzij U allen zijn we in staat geweest om velen, die het moeilijk hebben, ook dit jaar weer te kunnen helpen met kleding en schoeisel!

Namens het bestuur van de Stichting Kledingbank Amersfoort,

J. van Klinken, voorzitter

H. Ordelman-van der Brugge, secretaris

 

 

 

 

JAARVERSLAG

 

2020

 

 

 

Stichting Kledingbank Amersfoort

 

Adres                                                Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort

Internet                                            www.kledingbank-amersfoort.nl

E-mail                                                info@kledingbank-amersfoort.nl

Bankrekeningnummer                 NL95 RABO 0118 6286 66

Kamer van Koophandel                32117481

Fiscaalnummer                                8168.77.269

ANBI                                                  68 458

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

  1. 1.      Stichting Kledingbank Amersfoort

 

De doelstelling van de Stichting is het verzamelen van kleding en schoeisel en dit gratis via de kledingwinkel aan te bieden aan de behoeftigen van Amersfoort e.o.

De kleding wordt veelal gebracht door particulieren, daarna gesorteerd door vrijwilligers en opgeslagen in het magazijn. Dagelijks wordt de winkel bijgevuld vanuit het magazijn.

De Kledingbank heeft geen winstoogmerk en wordt volledig gerund door vrijwilligers, die voor hun werk geen beloning ontvangen.
Sinds 2009 heeft de Kledingbank een ANBI status.

Het bestuur bestond in 2020  uit de volgende personen:
Johan van Klinken                          – voorzitter
Ton van Dalen                                 – penningmeester
Hetty Ordelman                              – secretaris
Leendert-Jan Ordelman                – bestuurslid
Alice van ’t Oever                          – bestuurslid

 

  1. 2.      Kledingbank in cijfers

Het jaar 2020 was een hectisch jaar door de Covid-pandemie. Uiteraard zijn we van af eind maart 2020 een tijd gesloten geweest. Eind april zijn een aantal bestuursleden weer gestart en zijn de winkel opnieuw gaan inrichten. Dit had vooral te maken met de nieuwe opzet van uitgifte. We zijn namelijk overgestapt op uitgifte op afspraak. We gebruikten tijdsloten, zodat er niet teveel mensen tegelijk in de winkel aanwezig waren. Daardoor konden er ook minder klanten gebruik maken van de Kledingbank.  In tegenstelling tot voor de corona mochten de klanten maar één keer per seizoen kleding ophalen. Daardoor werd er wel veel kleding meegenomen.

In de periode september 2019 tot en met februari 2020 zijn er 25252 kledingstukken uitgegeven. In de periode april 2020 tot en met augustus 2020 waren dat 20365 kledingstukken.

Verder is het belangrijk om te melden dat de Kledingbank Amersfoort een inbrengcontainer geschonken heeft gekregen van de Gemeente Amersfoort. In mei 2020 is die door de wethouder feestelijk in gebruik genomen

 

  1. 3.      Financien

 

De Kledingbank Amersfoort verkrijgt haar inkomen uit giften, schenkingen en donaties.
Ook in 2020 heeft de Kledingbank Amersfoort weer op steun mogen rekenen van een groot aantal particulieren, particuliere instellingen en vooral kerken.
Eigen opbrengsten worden gegenereerd uit de verkoop van de afgekeurde kleding, die verkocht wordt aan een opkoper. Deze opbrengsten zijn wel fors lager dan in voorgaande jaren.
Sinds oktober 2009 is de Kledingbank Amersfoort erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  (ANBI status)


Inkomsten en uitgaven 2020

in 2020 waren de opbrengsten uit de verkoop van kleding weer beduidend lager dan in de jaren daarvoor omdat de prijs per kilo drastisch is verlaagd. Enkele giften hebben een specifiek doel nl het inkopen van moeilijk verkrijgbare kleding. In totaal zijn de opbrengsten in 2020  en met name giften ruim € 17.000 geweest.

 

De totale uitgaven waren ruim € 22.000 significant hoger dan in voorgaande jaren. Vooral door aan voorwaarden verbonden giften met betrekking tot de inkoop van kleding werd er veel kleding ingekocht. Daarnaast de bijdrage in de huur- en servicekosten die jaarlijks toeneemt, hogere kosten voor facilitaire zaken.

 

Voor het eerst was er een negatief saldo van baten en lasten, wat gelukkig wel kon worden opgevangen door de buffers die in afgelopen jaren zijn opgebouwd.

 

              

Onzekerheden

               In 2014 hebben de gezamenlijke sociale banken Amersfoort (Kleding-, Speelgoed en  Voedselbank) een huurcontract gesloten voor de Argonweg 10. De gemeente neemt een deel             van de huurkosten voor haar rekening, maar ook de banken dragen (met een verdeelsleutel) bij aan de kosten.  Omdat de gemeentelijke bijdrage ieder jaar moet worden aangevraagd en               de toezeggingen dus niet zeker zijn, heeft de Kledingbank een reserve, waarmee zij      tenminste een aantal jaren zelfstandig verder kan opereren, mocht dit nodig zijn.

 

 

 

 

 

Tenslotte, wil het bestuur iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat ook in 2020, ondanks de coronapandemie en het negatieve saldo van baten en lasten, het verstrekken van kleding is doorgegaan. De vele vrijwilligers, sponsoren, collega-banken, verhuurder, gemeente Amersfoort etc. Dankzij U allen zijn we in staat geweest om velen, die het moeilijk hebben, ook dit jaar weer te kunnen helpen met kleding en schoeisel!

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2019

 

 

Adres                                                 Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort

Internet                                              www.kledingbank-amersfoort.nl

E-mail                                                info@kledingbank-amersfoort.nl

Bankrekeningnummer                       NL95 RABO 0118 6286 66

Kamer van Koophandel                    32117481

Fiscaalnummer                                 8168.77.269

ANBI                                                 68 458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1.       Stichting Kledingbank Amersfoort

 

De doelstelling van de Stichting is het verzamelen van kleding en schoeisel en dit gratis via de kledingwinkel aan te bieden aan de behoeftigen van Amersfoort e.o.

De kleding wordt veelal gebracht door particulieren, daarna gesorteerd door vrijwilligers en opgeslagen in het magazijn. Dagelijks wordt de winkel bijgevuld vanuit het magazijn.

De Kledingbank heeft geen winstoogmerk en wordt volledig gerund door vrijwilligers, die voor hun werk geen beloning ontvangen.
Sinds 2009 heeft de Kledingbank een ANBI status.

Het bestuur bestond in 2019  uit de volgende personen:
Johan van Klinken                          – voorzitter
Ton van Dalen                                – penningmeester
Hetty Ordelman                              – secretaris
Leendert-Jan Ordelman                 – bestuurslid
Alice van ’t Oever                           – bestuurslid vanaf september 2019

 

 

  1. 2.                      Financiën

 

De Kledingbank Amersfoort verkrijgt haar inkomen uit giften, schenkingen en donaties.
Ook in 2019 heeft de Kledingbank Amersfoort weer op steun mogen rekenen van een groot aantal particulieren, particuliere instellingen en vooral kerken.
Eigen opbrengsten worden gegenereerd uit de verkoop van de afgekeurde kleding, die verkocht wordt aan een opkoper. Deze opbrengsten zijn wel fors lager dan in voorgaande jaren.
Sinds oktober 2009 is de Kledingbank Amersfoort erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  (ANBI status)


Inkomsten en uitgaven 2019

in 2019 waren de opbrengsten uit de verkoop van kleding weer beduidend lager dan in de jaren daarvoor omdat de prijs per kilo drastisch is verlaagd. Enkele giften hebben een specifiek doel nl het inkopen van moeilijk verkrijgbare kleding. In totaal zijn de opbrengsten in 2019  en met name giften ruim € 17.000 geweest.

 

De totale uitgaven waren ruim € 22.000 significant hoger dan in voorgaande jaren. Vooral door aan voorwaarden verbonden giften met betrekking tot de inkoop van kleding werd er veel kleding ingekocht. Daarnaast de bijdrage in de huur- en servicekosten die jaarlijks toeneemt, hogere kosten voor facilitaire zaken.

 

Voor het eerst was er een negatief saldo van baten en lasten, wat gelukkig wel kon worden opgevangen door de buffers die in afgelopen jaren zijn opgebouwd.

 

Onzekerheden

In 2014 hebben de gezamenlijke sociale banken Amersfoort (Kleding-, Speelgoed en Voedselbank) een huurcontract gesloten voor de Argonweg 10. De gemeente neemt    een deel van de huurkosten voor haar rekening, maar ook de banken dragen (met een verdeelsleutel) bij aan de kosten.  Omdat de gemeentelijke bijdrage ieder jaar moet worden aangevraagd en de toezeggingen dus niet zeker zijn, heeft de Kledingbank een reserve, waarmee zij tenminste een aantal jaren zelfstandig verder kan opereren, mocht dit nodig zijn.

 

 

 

 

 

 

  1. Kledingbank in cijfers

De Kledingbank is in 2006 opgericht en begonnen in het pand op de Keerkring 5. Er zijn geen centrale punten in Amersfoort waar kleding gebracht kan worden, de particulieren moeten de kleding(zakken) zelf brengen. Gelukkig is er een continue toename van het aanbod aan kleding, zodat er geen tekort is.
Hierdoor is de Kledingbank ook goed in staat om het groeiende klantenbestand te kunnen bedienen. De afgelopen periode is het aantal klanten ieder jaar fors gestegen, met nu in totaal ca. 1976 personen (1262 volwassen en 714 kinderen).
De klanten hebben recht op zomer- en winterkleding, zodat er per klant ca. 25 kledingstukken per jaar verstrekt worden, in totaal dus ca. 50.000 kledingstukken.
Gemiddeld worden er per adres 4 bezoeken per jaar afgelegd, zodat er per dag ca. 30 klanten in de winkel komen. De winkel is alleen ’s middags geopend.  ’s Ochtends wordt de kleding gesorteerd.
In totaal zijn er ongeveer 70 vrijwilligers, die helpen bij de sortering in het magazijn of de uitgifte in de winkel.

De klanten komen in aanmerking voor de Kledingbank indien ze een verwijzing hebben van een erkende instantie. 50% van de klanten wordt doorverwezen door de Voedselbank. De rest wordt grotendeels doorverwezen door relevante instanties: Beweging 3.0, Leger des Heils, GGZ, Kwintes, Stadsring 51, Sociale Zaken Amersfoort en Indebuurt033. Incidenteel is er een doorverwijzing door een arts, maatschappelijk werker of een diaconie.
Ca. 20% van de klanten komt van buiten Amersfoort (Gooi en Utrecht).
Ieder half jaar moet er opnieuw een verwijsbrief gehaald worden. De Kledingbank toetst niet de financiële positie van de klanten, maar gaat er vanuit dat de doorverwijzers de noodzaak vaststellen. Hierdoor bestaat een deel van het klantenbestand (15%) uit klanten die meer dan 5 jaar bij de Kledingbank komen. Het merendeel van de klanten (70%) is echter korter dan 2 jaar bij de Kledingbank.
Zolang er geen tekort is aan kleding wordt de huidige procedure gehandhaafd. Indien noodzakelijk kan naar analogie van de Voedselbank wel een periodieke financiële toets plaatsvinden.

Mede door de groei van het aantal cliënten is ook de naamsbekendheid van de Kledingbank Amersfoort gegroeid. Dat heeft er mede toe geleid, dat steeds meer mensen kleding en aanverwante goederen komen brengen.
Om haar activiteiten uit te voeren heeft de Kledingbank Amersfoort een voortdurende inkomensstroom nodig.
De Kledingbank Amersfoort verkrijgt haar inkomen uit giften, schenkingen en donaties.
Ook in 2019 heeft de Kledingbank Amersfoort weer op steun mogen rekenen van een groot aantal particulieren, particuliere instellingen en vooral kerken.
Eigen opbrengsten worden gegenereerd uit de verkoop van de afgekeurde kleding, die verkocht wordt aan een opkoper. Deze opbrengsten zijn wel fors lager dan in voorgaande jaren.
Sinds oktober 2009 is de Kledingbank Amersfoort erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  (ANBI status)


Tenslotte, wil het bestuur iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat 2017 zo’n goed jaar mocht worden. De vele vrijwilligers, sponsoren, collega-banken, verhuurder, gemeente Amersfoort etc. Dankzij U allen zijn we in staat geweest om velen, die het moeilijk hebben, ook dit jaar weer te kunnen helpen met kleding en schoeisel!

                Namens het Bestuur van de Stichting Kledingbank Amersfoort,

 

J. van Klinken, voorzitter

H. Ordelman-van der Brugge, secretaris