Financiën

Over

Een verslag van de financiën naar aanleiding van het jaarverslag.

 

Finaciën 2018

BALANS PER

31-12-18

31-12-17

 

31-12-18

31-12-17

ACTIVA

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiële vaste activa

0

0

Stichtingsvermogen

69.265

66.089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazijninrichting

0

0

Liquide middelen

66.215

66.959

Automatisering

0

342

 

 

 

Toonbank

0

528

 

 

 

Inkoop kleding

0

0

 

 

 

Bestemmingsreserves

0

870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te betalen kosten

1.950

0

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

71.215

66.959

TOTAAL

71.215

66.959

 

 

 

 

 

 

 

STAAT

VAN BATEN

EN LASTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

Baten

 

 

 

 

 

Opkoop kleding

 

5.020

8.435

 

 

Giften

 

13.638

12.450

 

 

Diverse baten

 

6

49

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

 

18.664

20.934

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

Inkoop kleding

 

4.906

1.922

 

 

Huur en servicekosten

 

4.900

12.664

 

 

ICT

 

993

0

 

 

Algemene kosten

 

4.691

1.429

 

 

Totaal lasten

 

15.489

16.015

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo baten en lasten

 

3.175

4.919

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere uitgaven uit bestemmingsreserves

 

 

 

 

 

Magazijninrichgting

 

528

147

 

 

Automatsering

 

342

313

 

 

Huur en servicekosten

 

0

3.837

 

 

Inkoop kleding

 

0

0

 

 

Totaal

 

870

4.297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financïen 2019

Balans per

31-12-19

31-12-19

 

31-12-19

31-12-18

ACTIVA

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiële vaste activa

0

0

Stichtingsvermogen

64.017

69.265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazijninrichting

0

0

Liquide middelen

54.018

66.215

Automatisering

0

0

 

 

 

Toonbank

0

0

 

 

 

Inkoop kleding

0

0

Vooruitbetaalde kosten

10.000

5.000

Bestemmingsreserves

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te betalen kosten

0

1.950

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

64.018

71.215

TOTAAL

64.017

71.215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAAT

BATEN EN

LASTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2018

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

Opkoop kleding

2.276

5.020

 

 

 

Giften

14.817

13.638

 

 

 

Diverse baten

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale baten

17.097

18.664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

Inkoop kleding

8.148

4.906

 

 

 

Huur en servicekosten

5.698

4.900

 

 

 

ICT

342

993

 

 

 

Algemene kosten

8.156

4.691

 

 

 

Totaal lasten

22.344

15.490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo baten en lasten

-5.248

3.174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere uitgaven uit

 

 

 

 

 

bestemmingsreserves

 

 

 

 

 

Magazijninrichting en verhuizing

0

528

 

 

 

Automatisering

0

342

 

 

 

Huur en servicekosten

0

0

 

 

 

Inkoop kleding

0

0

 

 

 

Totaal

0

870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financien 2021