Doel en achtergrond

Over

Doel en achtergrond

Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden. 
Als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, echtscheiding, verslavingen of een faillissement.

Immers: huisvesting, voeding en kleding zijn de primaire levensbehoeften van de mens. 
Kledingbank wil inwoners van Amersfoort en omstreken, die op geen andere wijze kunnen worden geholpen, 
in een van deze behoeften voorzien. 

Kledingbank Amersfoort is een stichting bij notariële akte en is aangemeld bij de Kamer van Koophandel. 
Kledingbank Amersfoort is zelfstandig, en werkt samen met andere Kledingbanken in Nederland.
Kledingbank Amersfoort is ook in het bezit van een ANBI-sfatus. (voor meer gegevens: zie Contact).
Ons jaarverslag kunt u hier downloaden.

Beleid en Organisatie.
Kledingbank Amersfoort wil zo veel mogelijk inwoners van Amersfoort en omstreken die in financiële moeilijkheden verkeren 
ondersteuning bieden door belangeloos kleding en schoeisel en aanverwante goederen te verstrekken.
Kledingbank Amersfoort biedt ondersteuning op basis van een verwijzing door een hulpverlenende instantie.
Mede door de groei van het aantal cliënten is ook de naamsbekendheid van Kledingbank Amersfoort gegroeid.
Dat heeft er mede toe geleid, dat steeds meer mensen kleding en aanverwante goederen komen brengen. 
Om haar activiteiten uit te kunnen blijven voeren heeft Kledingbank Amersfoort een voortdurende inkomensstroom nodig. 

 

De Kledingbank Amersfoort heeft een erkende ANBI-status.


Beloningsbeleid: De vrijwilligers van Kledingbank Amersfoort ontvangen voor hun werk geen beloning.