Openingstijden

Op zon- en feestdagen is de Kledingbank gesloten. 

Uitgifte (winkel):

De winkel is geopend voor de zomeruitgifte van 1 april tot en met 31 augustus. En voor de winteruitgifte van 1 oktober tot en met 28 februari. In de maanden maart en september is er geen uitgifte.  

Openingstijden winkel (uitgezonderd de maanden maart en september): 

Maandag- tot en met vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

   

Inname:
Kleding kan gebracht1 worden op maandag- t/m vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Met uitzondering van de maand augustus.  

1 Het is niet mogelijk kleding op te halen

 

WIJ ZIJN GESLOTEN TOT 22 APRIL